#1

on 22/5/2013, 13:13

avatar
Bếch
avatar
Tham gia : 22/05/2013
Bài gửi : 1
Gold : 3
Cám ơn : 0
Tuổi : 26
Đến từ : Đồng Nai
Giới tính : Nam
Thành Viên Thực Tập

default[PhaThienKiem.Net] Sv dành cho những người Không Có Thời Gian - Không Có Tiền

PHATHIENKIEM.NET
NẾU BẠN KHÔNG CÓ THỜI GIAN ĐÂY CHÍNH LÀ SỰ LỰA CHỌN TỐT[B]
ALPHATEST 17h00 NGÀY 17/5/2013
OPEN CHÍNH THỨC 20H00 THỨ 4 NGÀY 22/5/2013
[URL="http://nx9.upanh.com/b3.s38.d3/06b0a4320be817831312c8656cde9af2_55665079.bannerpt.jpg?rand=0.7691023431467002"][/URL][URL="http://nx9.upanh.com/b3.s38.d3/06b0a4320be817831312c8656cde9af2_55665079.bannerpt.jpg?rand=0.7691023431467002"][/URL]
[/B]
[B]
 • [B]Trang chủ : [URL="http://phathienkiem.net/"]http://phathienkiem.net[/URL]
 • [B]Đăng kí : [URL="http://taikhoan.phathienkiem.net/"]http://taikhoan.phathienkiem.net[/URL]
 • [B]Patch Alphatest : [/B]http://diendan.phathienkiem.net/showthread.php?3
 • [B][B]AutoPK : http://upfile.vn/59dh[/B][/B]
 • [B][B]AutoPK dự phòng : http://www.fshare.vn/file/XDTB8RAUCW/[/B][/B]

[B]
[B]THÔNG TIN SERVER :

 • [B]EXP : 99999 DROP : 50
 • [B]Du long : không giới hạn
 • [B]Tinh lực/ hoạt lực không giới hạn[/B]
 • [B][B]Trứng Du Long : 14 trứng / tuần[/B][/B]
 • [B][B]Rương Cao Quý : 50 rương / tuần[/B][/B]

[B]
[URL="https://2img.net/h/i1303.photobucket.com/albums/ag160/kt-reset/Untitled.png"][/URL][URL="https://2img.net/h/i1303.photobucket.com/albums/ag160/kt-reset/Untitled.png"][/URL]
[B]TÍNH NĂNG SERVER :
[B]
+ Kỳ Trân Các khu đồng khóa bán Danh Vọng Lệnh - Chân Nguyên - Thánh Linh và [SIZE=3]r[SIZE=3]ất nhi[SIZE=3]ều m[SIZE=3]ón [SIZE=3]đ[SIZE=3]ồ kh[SIZE=3]ác.
[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]
[/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]
[B]
+ EXP 99999 lên cấp cực nhanh [B]
+ Cường Hóa Trang Bị 1 huyền Tinh 3 lên + 16

+ Hệ thống nâng cấp Chân Nguyên - Thánh Linh - Chân Vũ - Ngoại Trang - Bộ Ấn - Ngựa đặc trưng[B]
+ Chế Kỹ năng Sống 1 Phát Lên 120
+ [SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2][SIZE=2]T[SIZE=2]ính n[SIZE=2]ăng n[SIZE=2]âng c[SIZE=2]ấp Trang B[SIZE=2]ị - Ng[SIZE=2]ựa - [SIZE=2]Ấn t[SIZE=2]ại D[SIZE=2]ã Luy[SIZE=2]ện S[SIZE=2]ư [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]mang đến c[SIZE=2]ảm gi[SIZE=2]ác [SIZE=2]h[SIZE=2]ồi h[SIZE=2]ộp
+ Tranh Đoạt Lãnh Thổ[SIZE=4] 3 lần / tuần
.
+ Nhận ngẫu nhiên ngựa quý mỗi tuần.
[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]
[/B][/B][/B][B][B]HỖ TRỢ TÂN THỦ : < Lễ Quan >
 • [B]Thăng cấp 150
 • [B]1 Ức đồng khóa + 3 Ức bạc Khóa
 • [B]Trang bị 10x (4x) + 16[/B]
 • [B][B]50 Hòa Thị Bích[/B][/B]
 • [B][B]Trang Bị Đồng Hành Cấp 1[/B][/B]
 • [B][B]200 Chân Nguyên Tu Luyện Đơn[/B][/B]
 • [B][B]50 Thánh Linh Bảo Hạp Hồn[/B][/B]
 • [B][B]Chân Vũ ( cánh )[/B][/B]
 • [B][B]Túi 24 ô x3[/B][/B]

[B]
[B]NHẬN THƯỞNG HÀNG NGÀY
: < Tu Luyện Châu >
 • Lần 1 : 500 vạn bạc khóa
 • Lần 2 : 50 vạn đồng khóa
 • Lần 3 : Chân Nguyên Tu Luyện Đơn x 100
 • Lần 4 : Tinh Thạch Ảnh Nguyệt x 20
 • Lần 5 : 200 Vỏ Sò Vàng

[B]DROPRATE :
[/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]
[B][URL="http://nx3.upanh.com/b2.s38.d3/ea2506c5f94ab989abbff9a3b1596c30_55666533.1.png?rand=0.2366353399743707"][/URL][URL="http://nx3.upanh.com/b2.s38.d3/ea2506c5f94ab989abbff9a3b1596c30_55666533.1.png?rand=0.2366353399743707"][/URL][/B]
[B][B]+ Quái thường : Túi đồng nhỏ , túi đồng trung, Bạc Khóa , Chân Nguyên Tu Luyện Đơn[B]
+ Boss 55/75/95 : Kim Ngân Bảo Sự Kiện , Chân Nguyên Tu Luyện Đơn, Tinh thạch phượng hoàng , Huyền Tinh 5/6/7/8/9, Mảnh ghép Ản, Tinh thách đoạn hải, Mảnh ghép Luân Hồi Ấn[B]
+ Tiêu Dao Cốc : Qua 5 ải nhận 3 Kim Ngân Bảo Sự Kiện, Hỏa Thị Bích x1[B]
+ Bạch Hổ Đường : Qua mỗi ải nhận 1 Kim Ngân Bảo Sự Kiện + 1 Tỷ EXP
[B]+ Tống Kim : Đạt 4000 điểm nhận 10 Tỷ ẽxp, đạt 6000 điểm nhận 5 KNB Sự Kiện , Giết người nhận rương các loại mảnh ghép và tinh thạch.[B]
+ Quái Tần Lăng : Tinh Thạch Ảnh Nguyệt, Tinh Thạch Đoạn Hải
[/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]
[B][URL="http://nx3.upanh.com/b6.s37.d4/718d3fbc9b25f8ce1f1ca3ba00ef00a7_55666873.3.png?rand=0.5785071739103275"][/URL][URL="http://nx3.upanh.com/b6.s37.d4/718d3fbc9b25f8ce1f1ca3ba00ef00a7_55666873.3.png?rand=0.5785071739103275"][/URL][/B]
[B][B]Train Quái 9x, 10x, 11x rớt Túi Đồng và Bạc Thường ( Tỉ lệ nhiều hay ít tham gia thử biết liền )[/B][/B]
[B][URL="http://nx8.upanh.com/b4.s37.d3/93ae7fa8c83c89e34ea51e7050bba80e_55667108.20130517005606.jpg?rand=0.04951158544572132"][/URL][URL="http://nx8.upanh.com/b4.s37.d3/93ae7fa8c83c89e34ea51e7050bba80e_55667108.20130517005606.jpg?rand=0.04951158544572132"][/URL][/B]
[B][B]CÁC TÍNH NĂNG ĐẶC TRƯNG :
[B]1. Kỳ Trân Các :Bán các thứ như Kiếm Thế Tàu [URL="http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/12.gif"][/URL][URL="http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/12.gif"][/URL] < Thử download và cảm nhận >Thuê Đồ dành cho những người không có thời gian cày cuốc.Tất cả mọi thứ ở KTC - Tất cả mọi thứ đều Drop..
[B]2. Cường hóa trang bị 1 hít lên + 16 chỉ với Huyền Tinh 3
[URL="https://2img.net/h/i1303.photobucket.com/albums/ag160/kt-reset/2012-12-04_17-03-52.jpg"][/URL][URL="https://2img.net/h/i1303.photobucket.com/albums/ag160/kt-reset/2012-12-04_17-03-52.jpg"][/URL]
[B]3. Kỹ năng Sống - Siêu [SIZE=3]l[SIZE=3]ên c[SIZE=3]ấp[/SIZE][/SIZE]
[/SIZE]
[/B][/B][/B][/B][/B]
[B][B] :
[URL="http://nx0.upanh.com/b5.s38.d4/26ce297fb30580459a4342c5c121c132_55666710.2.png?rand=0.45393986645319384"][/URL][URL="http://nx0.upanh.com/b5.s38.d4/26ce297fb30580459a4342c5c121c132_55666710.2.png?rand=0.45393986645319384"][/URL]
[B]4. Vũ Kh[SIZE=3]í [SIZE=3]4 , [SIZE=3]Ấn , M[SIZE=3]ặt N[SIZE=3]ạ VIP[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]
[/SIZE]Có được nhờ tham gia các hoạt động , thu thập mảnh ghép ( vật phẩm không bán ở KTC )
[URL="http://nx7.upanh.com/b3.s38.d1/da9651aca5254ed0cc7aa9f1d00232a7_55667107.20130516222958.jpg?rand=0.024023685610394696"][/URL][URL="http://nx7.upanh.com/b3.s38.d1/da9651aca5254ed0cc7aa9f1d00232a7_55667107.20130516222958.jpg?rand=0.024023685610394696"][/URL]
[/B][/B][/B]
[B][URL="http://nx4.upanh.com/b1.s36.d2/4f8a3bf0f4c082a6af714ed402627bcd_55667104.20130516222322.jpg?rand=0.8217254773308408"][/URL][URL="http://nx4.upanh.com/b1.s36.d2/4f8a3bf0f4c082a6af714ed402627bcd_55667104.20130516222322.jpg?rand=0.8217254773308408"][/URL][URL="http://nx3.upanh.com/b5.s36.d1/422f4a107cbc29e603b3e569352afcaa_55667103.20130516222319.jpg?rand=0.05644569903333485"][/URL][URL="http://nx3.upanh.com/b5.s36.d1/422f4a107cbc29e603b3e569352afcaa_55667103.20130516222319.jpg?rand=0.05644569903333485"][/URL][/B][B][URL="http://nx4.upanh.com/b4.s38.d4/c4d7e60ecf6624700bf3f24d32817ed5_55667194.20130517010042.jpg?rand=0.4237743640459727"][/URL][URL="http://nx4.upanh.com/b4.s38.d4/c4d7e60ecf6624700bf3f24d32817ed5_55667194.20130517010042.jpg?rand=0.4237743640459727"][/URL][URL="http://nx6.upanh.com/b4.s38.d2/f67e08c34ab57c615294d223fa45c172_55667196.20130517010059.jpg?rand=0.7343169820054167"][/URL][URL="http://nx6.upanh.com/b4.s38.d2/f67e08c34ab57c615294d223fa45c172_55667196.20130517010059.jpg?rand=0.7343169820054167"][/URL][/B]
[B][B]HỆ THỐNG HỖ TRỢ :[B]Hỗ trợ trực tuyến qua Yahoo (18/24)--- [B]phathienkiem2013[B]Hotline:[B] update sau[/B][/B][/B][/B][/B][/B]
[B]DÀNH CH[SIZE=4]ÚT TH[SIZE=4]ỜI GIAN [SIZE=4]Đ[SIZE=4]Ể [SIZE=4]ĐUA TOP KH[SIZE=4]ỦNG OPEN
ALPHATEST 1[SIZE=4][SIZE=4]7
h00 NGÀY 17/05/2012
[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]
[/SIZE]
OPEN CHÍNH THỨC 20h00 TH[SIZE=4]Ứ [SIZE=4]4 [/SIZE][/SIZE]
NGÀY 22/05/2012

[/B]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết